(028)39118581

Lợi ích khi sử dụng thẻ Apec

Chương trình Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (APEC Business Travel Card – viết tắt là Thẻ ABTC hoặc Thẻ APEC) là thẻ thông hành cấp cho các doanh nhân là công dân của 21 nền kinh tế thuộc Diễn

Đối tượng được cấp thẻ Apec

Người được cấp Thẻ APEC phải là Doanh nhân làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng các điều kiện theo quy định và phải giữ các chức danh quản lý sau đây trong Công ty: –

Điều kiện cấp thẻ Apec

Để được cấp Thẻ apec, Doanh nhân xin cấp thẻ và doanh nghiệp nơi doanh nhân xin cấp thẻ làm việc phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, theo đó, Công ty luật phân thành 02 nhóm điều

Thời hạn sử dụng thẻ Apec

Thời hạn sử dụng Thẻ APEC là 05 năm kể từ ngày được cấp thẻ. Trường hợp Thẻ APEC hết thời hạn sử dụng sẽ được cấp thẻ mới.

Các quốc gia trong thẻ Apec

Doanh nhân sở hữu Thẻ APEC được MIỄN VISA khi đi đến 19 nước trong khối kinh tế APEC (trừ Mỹ và Canada) với thời gian của từng lần lưu trú như bên dưới và không hạn chế số lần lưu trú trong suốt thời hạn

Lưu ý khi sử dụng thẻ Apec

Khi sử dụng Thẻ apec, Doanh nhân cần lưu ý đến các vấn đề sau: – Sử dụng Thẻ apec đúng mục đích (cho hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với đối tác nước ngoài).

KHÁCH HÀNG