(028)39118581

Doanh nhân sở hữu Thẻ APEC được MIỄN VISA khi đi đến 19 nước trong khối kinh tế APEC (trừ Mỹ và Canada) với thời gian của từng lần lưu trú như bên dưới và không hạn chế số lần lưu trú trong suốt thời hạn của Thẻ Apec, cụ thể là:

 1. Trung Quốc (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày).
 2. Hong Kong (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày).
 3. Đài Loan (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày).
 4. Hàn Quốc (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày).
 5. Nhật Bản (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày).
 6. Úc (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày).
 7. Nga (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: từ 14 đến 90 ngày).
 8. Singapore (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày).
 9. Indonesia (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày).
 10. Malaysia (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày).
 11. Thái Lan (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày).
 12. Philippines (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 59 ngày).
 13. New Zealand (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày).
 14. Mexico (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày).
 15. Chile (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày).
 16. Brunei (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày).
 17. Peru (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày).
 18. Papua New Guinea (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC:60 ngày).
 19. Việt Nam (thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày).

Lưu ý: Thời gian lưu trú liệt kê bên trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi quyết định lưu trú tại mỗi nước, Doanh nhân nên chủ động xác nhận lại thông tin thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC tại cơ quan ngoại giao của các nước thành viên APEC.