(028)39118581

Khi sử dụng Thẻ apec, Doanh nhân cần lưu ý đến các vấn đề sau:

- Sử dụng Thẻ apec đúng mục đích (cho hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với đối tác nước ngoài). Trường hợp sử dụng Thẻ apec không đúng mục đích, Doanh nhân có thể bị từ chối nhập cảnh.

- Khi nhập cảnh, xuất cảnh, Doanh nhân phải xuất trình Thẻ apec kèm Hộ chiếu.

- Lưu trú đúng thời hạn cho phép của từng quốc gia. Trong trường hợp ở lại quá thời hạn cho phép, cơ quan nước sở tại có quyền tịch thu lại thẻ và trục xuất người lưu trú quá thời hạn ra khỏi nước đó.

- Giữ gìn và bảo quản thẻ; không được tự ý sửa đổi nội dung ghi trong thẻ; không được dùng thẻ vào việc vi phạm pháp luật.

- Định kỳ hàng năm, Công ty nơi Doanh nhân sở hữu thẻ apec làm việc phải báo cáo tình hình sử dụng thẻ APEC. Hạn chót báo cáo tùy theo quy định của UBND mỗi tỉnh. Trường hợp không báo cáo hoặc báo cáo không đúng hạn xem như doanh nghiệp vi phạm quy chế, UBND cấp có thẩm quyền có thể ra thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh thẻ được cấp cho các Doanh nhân của doanh nghiệp không còn giá trị sử dụng.

- Trường hợp Doanh nhân đã chuyển công tác, thôi giữ chức vụ hoặc đã nghỉ việc: Doanh nghiệp có trách nhiệm giữ lại thẻ và báo cáo ngay với các cơ quan có thẩm quyền, liên hệ và nộp lại thẻ đã cấp cho doanh nhân để Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an quản lý.