(028)39118581

Hiện nay, nhiều doanh nhân chưa hiểu rõ về cách sử dụng thẻ dẫn đến nhiều trường hợp doanh nhân làm trái quy định về việc sử dụng thẻ, khi nhập cảnh vào các nước bị hủy giá trị sử dụng của thẻ. THẺ APEC NHANH xin lưu ý Quý Khách về việc sử dụng Thẻ APEC:

 1. Thời hạn sử dụng:
 • Thời hạn sử dụng Thẻ APEC là 05 năm
 • Lưu ý: Thẻ APEC không được gia hạn. Trường hợp thẻ ABTC hết thời hạn sử dụng thì đề nghị cấp thẻ mới (Xem thêm cấp Thẻ APEC do hết hạn)
 1. Cấp lại thẻ:
 • Các trường hợp cấp lại Thẻ:
 • Thẻ ABTC còn giá trị sử dụng nhưng doanh nhân đề nghị cấp lại.
 • Khi được cấp hộ chiếu mới. (Xem thêm cấp cấp lại do đổi hộ chiếu)
 • Bị cơ quan có thẩm quyền của một nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên ghi trong thẻ ABTC trở lên thông báo thẻ không còn giá trị để nhập cảnh.
 • Khi thẻ ABTC bị mất, hỏng và có đơn đề nghị cấp lại. (Xem thêm cấp cấp lại do bị mất)(Xem thêm cấp cấp lại do bị hỏng)
 • Khi thẻ bị mất trong nước, doanh nhân phải trình báo với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an. Khi bị mất thẻ ở nước ngoài thì phải thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước hoặc vùng lãnh thổ nơi doanh nhân đang tạm trú biết.
 1. Lưu ý khi nhập cảnh:
 • Khi nhập cảnh, xuất cảnh phải kèm theo hộ chiếu hợp lệ.
 • Nhập cảnh đúng với mục đích kinh doanh
 • Lưu trú đúng với thời hạn cho phép
 • Trong trường hợp ở lại quá thời hạn cho phép,cơ quan nước sở tại có quyền tịch thu lại thẻ và trục xuất người lưu trú quá thời hạn ra khỏi nước họ.
 1. Trách nhiệm của doanh nhân:
 • Sử dụng thẻ đúng mục đích nhập cảnh, giữ gìn và bảo quản thẻ; không được tự ý sửa đổi nội dung ghi trong thẻ; không được dùng thẻ vào việc vi phạm pháp luật.
 • Phải tuân thủ các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và các quy định khác liên quan đến hoạt động của doanh nhân tại các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên.
 1. Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi có doanh nhân sử dụng Thẻ APEC:
 • Doanh nghiệp có trách nhiệm định kỳ hàng năm tình hình sử dụng thẻ ABTC của doanh nhân thuộc doanh nghiệp mình (hạn chót báo cáo tùy theo quy định của UBND mỗi tỉnh).
 • Lưu ý: không báo cáo hoặc báo cáo không đúng hạn xem như doanh nghiệp vi phạm quy chế, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền sẽ ra thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh thẻ được cấp cho các cá nhân của đơn vị không còn giá trị sử dụng.
 • Trường hợp doanh nhân đã chuyển công tác, thôi giữ chức vụ hoặc đã nghỉ việc: Doanh nghiệp phải có trách nhiệm giữ lại thẻ và báo cáo ngay với các cơ quan có thẩm quyền, liên hệ và nộp lại thẻ đã cấp cho doanh nhân để Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an quản lý.

Quá trình sử dụng Thẻ APEC gặp bất cứ vấn đề gì, Quý khách liên hệ THẺ APEC NHANH để chúng tôi hỗ trợ cho Quý khách.