(028)39118581

Để được cấp Thẻ apec, Doanh nhân xin cấp thẻ và doanh nghiệp nơi doanh nhân xin cấp thẻ làm việc phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, theo đó, Công ty luật phân thành 02 nhóm điều kiện, như sau:

∗ Nhóm điều kiện đối với Công ty:

Công ty nơi doanh nhân xin cấp Thẻ Apec phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Công ty có các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư dịch vụ với các công ty, doanh nghiệp ở các nước thành viên thuộc các nền kinh tế APEC.

- Công ty đạt mức doanh thu sản xuất kinh doanh hoặc cókim ngạch xuất nhập khẩu theo quy định cụ thể của từng địa phương.

- Công ty tuân thủ và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, …

dieu-kien-cap-the-apec

∗ Nhóm điều kiện đối với Doanh nhân xin cấp thẻ:

Doanh nhân xin cấp Thẻ Apec phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Doanh nhân giữ các chức danh quản lý thuộc đối tượng xin cấp thẻ APEC theo quy định.

- Doanh nhân có tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, trừ một số trường hợp không bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội.

- Doanh nhân có nhu cầu thường xuyên đi lại đến các nước khối thẻ APEC.

- Hộ chiếu của Doanh nhân còn thời hạn ít nhất 05 năm.

Lưu ý: Mỗi tỉnh, thành đều ban hành Quy chế cấp và sử dụng Thẻ APEC áp dụng riêng trên địa bàn tỉnh để phù hợp với tình hình hoạt động và phát triển của các doanh nghiệp tại địa phương. Do đó, tùy mỗi tỉnh thành mà điều kiện xin cấp thẻ APEC có thể thay đổi