(028)39118581

Người sở hữu Thẻ APEC có thể đi lại 19 nước, vậy điều kiện để được cấp thẻ là gì?

Sau đây là những điều kiện cơ bản để được cấp Thẻ APEC:

Quý khách hàng băn khoăn mình có đủ điều kiện để được cấp Thẻ APEC? Hoặc nhận thấy mình đang thiếu một số điều kiện trên? Hãy để THẺ APEC NHANH tư vấn cho quý khách giải pháp.