(028)39118581

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xin Giấy phép thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài; thành lập công ty liên doanh; công ty có vốn đầu tư nước ngoài, góp vốn, mua bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài; điều chỉnh giấy phép đầu tư.

Thành lập công ty, xin giấy phép đầu tư
Việt Nam đã mở cửa cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài, công ty liên doanhtrong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty và tham gia quản lý trực tiếp doanh nghiệp tại Việt Nam.

Xem chi tiết

Góp vốn, mua cổ phần
Bên cạnh thành lập công ty tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có thể đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Xem chi tiết

Điều chỉnh giấy phép đầu tư
Nhà đầu tư điều chỉnh giấy phép đầu tư khi thay đổi nội dung dự án đầu tư như thay đổi tên dự án, địa điểm thực hiện dự án, vốn đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng vốn … Chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư điều chỉnh giấy phép đầu tư.

Xem chi tiết


Thành lập công ty, xin giấy phép đầu tư

Trước khi thành lập công ty, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Chúng tôi sẽ thực hiện 4 bước giúp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam

Bước 1: tư vấn đầu tư

 • Am hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam là khởi đầu của mọi nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư thành công tại Việt Nam. Luật sư chúng tôi tư vấn đầu tư, cung cấp cái nhìn toàn diện cho nhà đầu tư nước ngoài về các nội dung sau
 • Tư vấn toàn diện về hệ thống pháp luật và môi trường kinh doanh;
 • Xác định hình thức đầu tư cho từng dự án cụ thể;
 • Tư vấn khả thi đối với các dự án đầu tư;
 • Hỗ trợ thăm dò, nghiên cứu và phân tích thị trường đối với các lĩnh vực nhà đầu tư quan tâm;
 • Hỗ trợ xây dựng dự án đầu tư;
 • Hỗ trợ tìm kiếm đối tác địa phương cho các nhà đầu tư;
 • Thực hiện hoạt động thuê đất, thuê văn phòng.
 • Tư vấn triển khai thực hiện dự án đầu tư sau khi được cấp phép;
 • Tư vấn pháp luật lao động và tuyển dụng.
 • Tư vấn, giải quyết các vấn đề pháp lý cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án;
 • Tư vấn chuyển nhượng dự án;
 • Thực hiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư, đặc biệt các dự án có vốn đầu tư nước ngoài khi kết thúc thời hạn hoạt động.

Bước 2: Xin giấy phép đầu tư

 • Chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ và đại diện nhà đầu tư đi nộp hồ sơ, nhận kết quả xin giấy phép đầu tư. Kết quả mà nhà đầu tư nhận được sẽ là giấy phép đầu tư tại Việt Nam.

Bước 3: Thành lập công ty

 • Sau khi có giấy phép đầu tư, chúng tôi sẽ giúp bạn thành lập công ty.
 • Kết quả mà nhà đầu tư nhận được là giấy chứng nhận đăng ký công ty.

Bước 4: Hoàn thiện các thủ tục để doanh nghiệp đi vào hoạt động

 • Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp được thành lập còn cần phải hoàn thiện thêm một số thủ tục để đi vào hoạt động như đăng ký thuế, xin giấy phép lao động, xin thẻ tạm trú …. Chúng tôi sẽ hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các công việc này để dự án đầu tư vận hành trơn tru

Tất cả những gì Quý khách hàng cần làm là liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi phục vụ trọn gói.

Xin vui lòng liên hệ với luật sư qua Email: theapecnhanh@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0938.548.101


Góp vốn, mua cổ phần

Chúng tôi sẽ thực hiện 3 bước giúp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại Việt Nam

Bước 1: tư vấn đầu tư

 • Tư vấn đầu tư, cung cấp cái nhìn toàn diện cho nhà đầu tư nước ngoài về hệ thống pháp luật và môi trường kinh doanh;
 • Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, Đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp nhà đầu tư dự định góp vốn, mua cổ phần.
 • Giúp nhà đầu tư xác định có phải xin phép góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại cơ quan Nhà nước Việt Nam không.

Bước 2: ký hợp đồng mua bán, xin phép góp vốn, mua cổ phần

 • Đàm phán, thương lượng hợp đồng với đối tác
 • Ký kết hợp đồng mua bán
 • Đại diện nhà đầu tư xin phép góp vốn, mua cổ phần tại cơ quan Nhà nước Việt Nam (đối với những trường hợp bắt buộc). Kết quả mà nhà đầu tư nhận được sẽ là giấy phép chấp thuận cho nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần.

Bước 3: điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh

 • Luật sư chúng tôi giúp nhà đầu tư thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế

Tất cả những gì Quý khách hàng cần làm là liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi phục vụ trọn gói.

Xin vui lòng liên hệ với luật sư qua Email: theapecnhanh@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0938.548.101


Điều chỉnh giấy phép đầu tư

Nhà đầu tư điều chỉnh giấy phép đầu tư khi thay đổi nội dung dự án đầu tư như thay đổi tên dự án, địa điểm thực hiện dự án, vốn đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng vốn … Luật sư chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư điều chỉnh giấy phép đầu tư.

Chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư điều chỉnh giấy phép đầu tư khi nhà đầu tư thay đổi nội dung dự án đầu tư:

 • Thay đổi tên dự án
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án; Số điện thoại, Fax, Email, Website;
 • Thay đổi mục tiêu dự án, ngành nghề kinh doanh, gồm: rút ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 • Tư vấn thay đổi vốn đầu tư; tiến độ góp vốn, loại tài sản góp vốn;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;
 • Tư vấn chuyển đổi hình thức đầu tư, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Ngoài ra, Luật sư chúng tôi còn tư vấn:

 • Thành lập chi nhánh công ty;
 • Thành lập văn phòng đại diện;
 • Lập địa điểm kinh doanh;

Tất cả những gì Quý khách hàng cần làm là liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi phục vụ trọn gói. Xin vui lòng liên hệ với luật sư qua Email: theapecnhanh@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0938.548.101