(028)39118581

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẢO

Luật sư

∗ Trình độ học vấn:

- Thạc sĩ Luật – Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh;

- Thành viên trọng tài Thương mại PIAC.

- Giảng viên Đại học Khoa học_ Xã hội và Nhân văn;

- Giảng viên Đại học Nguyễn Tất Thành;

- Giảng viên khóa đào tạo Luật sư – Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp.

∗ Kinh nghiệm làm việc: hơn 15 năm trong lĩnh vực Thẻ APEC

∗ Hồ sơ xử lý tiêu biểu: Tư vấn làm Thẻ APEC cho các Công ty trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài như Công ty CP FPT, Công ty Phân bón Bình Điền, Công ty Cổ phần Ứng Dụng Bản Đồ Việt (Vietmap), Công ty Cơ Khí Thủ Đức, Công ty Con Cưng, Công ty Mắt Bão, Công ty Lothamilk, Công ty Sữa Đà Lạt, ...