(028)39118581

BÙI VĂN HƯNG

Chuyên viên - Trợ lý Luật sư

∗ Trình độ học vấn:

- Cử nhân Luật – Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Chứng chỉ nghiệp vụ Luật sư – Học viện tư pháp (Bộ Tư Pháp)

∗ Kinh nghiệm làm việc: 03 năm trong lĩnh vực Thẻ APEC

∗ Hồ sơ xử lý tiêu biểu: Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP, Công ty Quán Quân, Công ty Cổ phần Ta Ra, Công ty Giày Viễn Thịnh, Công ty Bê Tông 620 Châu Thới, Công ty Chăn Nuôi Tafa Việt, Công ty Cổ phần Thủy Sản Sạch, Công ty cổ phần thép Vicasa – VnSteel, Công ty Mắt Bão, Công ty cổ phần ODS; Công ty Cổ phần Trung Sơn, Công ty Vải Sợi Việt Hưng ...