(028)39118581

TRẦN LÊ GIA BẢO

Chuyên viên - Trợ lý Luật sư

∗ Trình độ học vấn:

- Cử nhân Luật – Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Cử nhân Quản trị kinh doanh – Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Chứng chỉ nghiệp vụ Luật sư – Học viện tư pháp (Bộ Tư Pháp).

∗ Kinh nghiệm làm việc: 5 năm trong lĩnh vực Thẻ APEC

∗ Hồ sơ xử lý tiêu biểu: Công ty Con Cưng, Công ty Seven System Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Dệt May - Đầu Tư - Thương Mại Thành Công; Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP, Công ty TNHH Onpoint, Công ty Cổ phần Phần Mềm TPP, Công ty Eurofins Sắc Ký Hải Đăng, Công ty Đối Tác Chân Thật, Công ty Unico Vina, Công ty TNHH VSL, Công Ty TNHH Vua Biển - Đàm Vĩnh Hưng, Công ty Chăn Nuôi Tafa Việt, Công ty TNHH M.O.I,…