(028)39118581

Trung tâm làm thẻ APEC vui mừng nhận được kết quả 04 Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân TP. HCM cho phép sử dụng thẻ APEC trong ngày hôm nay.

Quá trình xét duyệt hồ sơ xin cấp thẻ APEC tại Ủy ban nhân dân TP.HCM được thực hiện trung bình từ 2-4 tháng và tùy thuộc vào tình hình chấp hành pháp luật của công ty và Doanh nhân đề nghị nghị xin cấp thẻ. Trong thời gian này, công ty và Doanh nhân phải theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp các tài liệu, giải trình nếu được yêu cầu. Khách hàng của Trung tâm làm thẻ APEC không phải lo lắng về vấn đề này vì chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả các vấn đề có liên quan đến hồ sơ xin cấp thẻ APEC cho khách hàng.

Với kinh nghiệm xử lý hàng nghìn hồ sơ với tỷ lệ thành công 100%, Trung tâm làm thẻ APEC đã giúp cho rất nhiều khách hàng từ giai đoạn đầu tiên đến khi có kết quả cuối cùng. Để được tư vấn và hỗ trợ về thẻ APEC, hãy liên hệ ngay cho Trung tâm theo thông tin sau:

TRUNG TÂM LÀM THẺ APEC

Địa chỉ: 109 Hoàng Sa, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3911.8581   –    Hotline: 0938.548.101

Email: info@cis.vn

Nhận được 04 Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân TP. HCM cho phép sử dụng thẻ APEC trong cùng ngày