(028)39118581

LÊ ĐÌNH THỊ THANH HUYỀN

Phó Phòng tư vấn thẻ Apec

∗ Trình độ học vấn:

- Cử nhân Luật – Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Chứng chỉ nghiệp vụ Luật sư – Học viện tư pháp (Bộ Tư Pháp)

∗ Kinh nghiệm làm việc: hơn 7 năm trong lĩnh vực Thẻ APEC

∗ Hồ sơ xử lý tiêu biểu: Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP), Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tiến Thịnh, Công ty Cổ phần Năm Dũng, Công ty Cổ phần Ta Ra, Công Ty TNHH Vua Biển - Đàm Vĩnh Hưng, Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tổng Hợp Việt My, Công Ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Dược Phẩm Và Đầu Tư TV, Công ty TNHH TMTM, Công ty Cổ phần Cơ khí Thủ Đức, Công ty cổ phần Công nghệ Hóa chất, Công ty cổ phần Sunmen, Công ty Cổ phần Trung Sơn...