(028)39118581

Khi có Thẻ APEC, bạn có thể tự do đi lại 19 nước mà không cần xin visa. Sau đây là Những nước tham gia chương trình Thẻ APEC – ABTC Card và thời gian lưu trú:

1. Ôxtrâylia – Australia – AUS: thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: 90 ngày

2. Chilê – Chile – CHL: thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: 90 ngày

3. Niudilân – New Zealand – NZL: thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: 90 ngày

4. Trung Quốc – China – CHN: thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: 60 ngày

5. Hông Kông – Hong Kong – HKG: thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: 60 ngày

6. Nhật Bản – Japan – JPN: thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: 90 ngày

7. Hàn Quốc – Korea – KOR: thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: 90 ngày

8. Đài Loan – Chinese Taipei – TWN: thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: 90 ngày

9. Thái Lan – Thailand – THA: thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: 90 ngày

10. Malaixia – Malaysia – MYS: thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: 60 ngày

11. Inđônexia – Indonesia – IDN: thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: 60 ngày

12. Nga – Russia – RUS: thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: … ngày

13. Singapore – SGP: thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: 60 ngày

14. Philippin – Philippines – PHL: thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: 59 ngày

15. Brunây – Brunei Daussalam – BRN: thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: 90 ngày

16. Papua Niu Ghinê – Papua New Guinea – : thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: 60 ngày

17. Pêru – Peru – PER: thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: 90 ngày

18. Mêxicô – Mexico – MEX: thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: 90 ngày

19. Việt Nam – VietNam – VNM: thời gian lưu trú bằng Thẻ APEC: 60 ngày

Lưu ý: Thời gian lưu trú liệt kê bên trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin trên được lược dịch từ http://travel.apec.org/abtc-summary.html. Trước khi quyết định lưu trú tại mỗi nước, doanh nhân nên chủ động xác nhận lại thông tin thời gian lưu trú bằng thẻ doanh nhân APEC (ABTC) tại cơ quan ngoại giao của các nước thành viên APEC.